[OSM-talk-nl] Is een way met meerdere richtingen toegestaan?

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Wed May 16 20:33:31 BST 2007


Dit lijkt mij een probleem van Josmlint, want in principe kan het gewoon
in de database worden gepropt. Als ik handmatig een vorm aanmaak, dan
gaat het wel goed. Ik denk dat JosmLint probeert om zelf de volgorde te
bepalen of zo.

Wel is het zo dat je eigenlijk opnieuw de contour van het park moet
tekenen, want zoals je weet zijn de wegenlijnen straatassen en stopt een
park in principe bij de stoeprand. Er zit dut theoretisch nog een paar
meter tussen het park en de weg/as

paul van den berg schreef:
> Ik wil graag een park op de kaart "inkleuren" met gebruik van segmenten
> die al op de kaart staan. De richtingen van de segmenten zijn echter
> bepaald door het eenrichtingsverkeer (voor autos) en maken het onmogelijk
> om het park in een richting te markeren.
> Josmlint geeft direkt een melding "Discontinuous Way" als ik het toch doe.
> Is dit erg?
> Hoe lossen anderen dit op?
>
> Paulb
> ------------------------------------------------------------------------
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
>   

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070516/26f461a2/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070516/26f461a2/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list