[OSM-talk-nl] Leuke dag!

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Sun May 20 00:31:53 BST 2007


Ik voelde me zo schuldig dat ik er niet bij kon zijn, en verdrietig  :-(

Daarom heb ik de route Goes - Vlissingen maar ge-GPS't. Toch het gevoel
dat ik een klein steentje bij heb gedragen.

Ik ben wel benieuwd naar de ervaringen van de dag, hoe was de opkomst?
zijn er foto's gemaakt?

Groet,

Milo


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070520/aa2ca869/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list