[OSM-talk-nl] Leuke dag!

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Sun May 20 01:18:02 BST 2007


Zoran Kovacevic schreef:
>> Daarom heb ik de route Goes - Vlissingen maar ge-GPS't. Toch het gevoel
>> dat ik een klein steentje bij heb gedragen.
>
> Nou, vooruit dan maar. Enneh 9-10 juni eerstvolgende herkansing.
Waar vindt de mapping party dan plaats?
>
>> Ik ben wel benieuwd naar de ervaringen van de dag, hoe was de opkomst?
>> zijn er foto's gemaakt?
>
> 13 pizza's besteld, reken maar uit :)
Mmmm, 2 man? ;)
>
> Wel wat foto's gemaakt, maar niet door mij. Wie loot up?
>


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070520/2e38761a/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list