[OSM-talk-nl] OSM uit de lucht?

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Sun May 20 18:44:58 BST 2007


Help!

Ik probeer mijn werk te downloaden en krijg in JOSM alleen een melding
www.openstreetmap.org met een ok knop en verder nix.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070520/b505cb61/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list