[OSM-talk-nl] follow-up discussie-avond: wat kan politiek voor ons doen? --> wat hebben we nodig?

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Mon May 21 17:55:47 BST 2007


Morgenmiddag ben ik uitgenodigd voor een conferentie waarbij de volgende
partijen aanwezig zijn:

Provincie Zeeland

NIVR (Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart)

ROC-Westerschelde (Opleidingsinstituut, organisator van de conferentie,
willen een GIS opleiding op MBO niveau starten)

Hogeschool Zeeland

Ecoflight (Remotesensing partij)


Ik ga een balletje opgooien over OpenStreetMap en kijken in hoeverre het
NIVR en EcoFlight geïnteresseerd zijn om de door hun ingewonnen
luchtfoto's en sattelietbeelden aan te bieden in het kader van
OpenStreetMap. Ik kijk eerst de "Cat out of the tree" om voeling te
krijgen met de doelstellingen die ze zelf hebben met de conferentie en
bekijk vervolgens of er ruimte is voor wat uitwisseling van ideeen.
Daarnaast wil ik een beeld krijgen van hoe de Provincie Zeeland staat
tegenover het openstellen van haar informatie.


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070521/b91ae498/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070521/b91ae498/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list