[OSM-talk-nl] OpenStreetMap.nl wordt vermeld in artikel Koen Martens op Livre als alternatief voor Google Maps

Zoran Kovacevic zoran at kovacevic.nl
Thu May 24 15:22:38 BST 2007


Leuk!

En dat terwijl OpenStreetMap eigenlijk een alternatief is voor 
TeleAtlas, niet perse voor Google Maps ... toch?

Bas wrote:
> Beste OSM'ers,
> 
> Ter info: In het artikel "'Google is de Microsoft van de 21ste eeuw'" 
> van Koen Martens op Livre.nl 
> http://www.livre.nl/achtergronden/internet/google-is-de-microsoft-van-de-21ste-eeuw-24052007.html
> Wordt OpenStreetMap genoemd als alternatief voor Google Maps. En er 
> wordt verwezen naar OpenStreetMap.nl .
> "Gelukkig hoeven we ons niet over te leveren aan deze concentratie van 
> macht (informatie is immers macht). Software as a service staat nog in 
> de kinderschoenen, maar nu zijn er al verschillende aanbieders. Om 
> concentratie te vermijden, is het goed als er meerdere kleinere 
> aanbieders zijn. Er wordt al voorzichtig geopperd dat ook open source 
> zich prima leent voor software as a service (zo is er al de webbased 
> Linux desktop, en ook de vele open source Wiki-paketten lenen zich 
> uitstekend om collaboratief aan documenten te werken). Maar dan wel in 
> eigen beheer. Voor Google Maps wordt gewerkt aan een open alternatief, 
> OpenStreetMap."

More information about the Talk-nl mailing list