[OSM-talk-nl] www.gpsfietsroutes.nl

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Thu May 24 16:46:24 BST 2007


Hallo Lambertus!


Kun je me de tekst van jou mail aan hen sturen? Dan zet ik dezelfde
teksten door naar gpstracks.nl en gpscoordinaten.nl
> Ik heb gister www.gpsfietsroutes.nl een mail gestuurd met de vraag of 
> OSM de tracks van hun site mag gebruiken. Nog geen antwoord op gehad, 
> zodra deze komt meld ik me hier weer :)
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
>
>   


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070524/1e6bf866/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list