[OSM-talk-nl] mashup met geonames?

Eugene van der Pijll eugene at vanderpijll.nl
Tue May 29 17:28:05 BST 2007


Rob Aerts schreef:
>    Wat gaat er nu concreet gebeuren met mbt geonames ?

Niets. De opvattingen over wat "vrije data" inhoudt verschillen te veel
van elkaar. OSM kan daarom de data van geonames niet importeren.

Zie voor een goede beschrijving van beide kanten:
http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2007-May/014039.html

De data die ik geproduceerd heb, en die nu aan geonames wordt
toegevoegd, is wel vrij volgens hun definitie, maar niet volgens die van
OSM (ik haal een deel van mijn data van kaarten en atlassen). Dus die ga
ik niet aan OSM toevoegen.

>    het lijkt me wel handig als we alle steden/dorpen in 1 slag erin kunnen
>    pompen (wil ik nog wel een prg voor schrijven)

Als je zoiets zou willen doen, bijvoorbeeld met de Amerikaanse NGA-data,
zou dat het beste voor de hele wereld tegelijk kunnen; en dan zou je dat
beter eerst op de internationale mailinglijst kunnen bespreken.

Eugene
More information about the Talk-nl mailing list