[OSM-talk-nl] Aanstaande mapping party Amsterdam

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Tue May 29 20:12:55 BST 2007


Ik ben nog druk bezig met de dame van Stadsdeel Zeeburg maar weet nog
steeds niet of dit gaat lukken.

Wel heb ik een vraagje, ik heb me opgegeven voor de Zondag, hoe laat
begint het en tot hoe laat duurt het? Ik moet uit de achterhoek komen en
voor de avond een slaapplaats regelen bij vrienden, het slapen
combineren met een avondje socializen is wel gewenst, dus eigenlijk zou
het voor mij goed uitkomen om tot maximaal 18:00 te OSM-en.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070529/cffa192b/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070529/cffa192b/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list