[OSM-talk-nl] OSM WMS servers?

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Tue May 29 22:20:20 BST 2007


Klopt het dat geen van de OpenStreetMap WMS servers meer werkt? Ik heb
op de wiki een aantal links geprobeerd, maar er gebeurt echt helemaal niets.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070529/58dd80a4/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070529/58dd80a4/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list