[OSM-talk-nl] Connexxion is binnen!

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Wed May 30 11:24:21 BST 2007


Ik ken de jongen die bij OV9292 verantwoordelijk is voor de
Geo-Informatie: Andre van Atten. Heb je zijn naam ook doorgekregen? Wil
je dan de mijne ook noemen?

Groet,

Milo van der Linden

Stefan de Konink schreef:
> Hoi,
>
>
> Zojuist heb ik contact gehad met Arjan van Galen van Connexxion. Ze
> staan niet negatief tegen het verstrekken van data. En hebben mij het
> advies gegeven ook contact op te nemen met OVR (9292ov.nl) om te vragen
> of er een samenwerking op dat gebied aangegaan kan worden.
>
> Dit zou namelijk alle OV informatie omvatten. Mocht hier een negatief
> antwoord tegenover staan dan kunnen we direct weer met Connexxion
> overleggen. Ik heb directe nummers.
>
> Ook ben ik te weten gekomen waar de zone data te vinden is en daar ga ik
> vandaag ook even voor bellen.
>
>
>
> Stefan

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
Talk-nl at openstreetmap.org
http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070530/9643ebe5/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list