[OSM-talk-nl] OpenStreetMap in de Zeeuwse Courant (PZC)

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Wed May 30 11:30:45 BST 2007


Ik heb vanochtend gesproken met een verslaggever van de PZC. A.s.
vrijdag verschijnt er een artikel in het economisch gedeelte over
OpenStreetMap!

Ik ben benieuwd hoeveel zeeuwse OpenStreetMappers er bij komen!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070530/0f7d7ed0/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070530/0f7d7ed0/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list