[OSM-talk-nl] Connexxion is binnen!

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Wed May 30 15:33:20 BST 2007


En dat is nu net een punt van aandacht. Momenteel zit het aanmaken van
data wel degelijk in de lift en dit is een heel goed ding, maar het
aanbieden van producten blijft nog een beetje achter en zolang er geen
eenvoudige interface is naar GIS blijft het aantal toepassingen van
OpenStreetMap beperkt tot gebruik door consumenten van gerenderde
kaarten. (Let op: dit is mijn persoonlijke gevoel, ik kan het uiteraard
gewoon domweg fout hebben)

Mijn vraag is eigenlijk of er binnen OpenStreetMap ook een collectief is
dat zich expliciet bezig houdt met het bedenken van toepassingen voor
bedrijven?

Een voorbeeld: Stel ik ben een logistiek bedrijf en ik wil me ergens
vestigen. Hiervoor is toegang tot hoofdwegen belangrijk. Ik moet b.v.
binnen 30 minuten in Antwerpen/Havens kunnen zijn en vanuit het
distributie centrum in 2 uur een belangrijk ander distributie centrum in
Duitsland kunnen bevoorraden.

Wordt er al over dergelijke toepassingen nagedacht?

Ook voor de zakelijke gebruikers van ov9292 is het routeren over
verschillende transport-types (eerst lopen, dan bus, overstappen op
trein, treintaxi, eindbestemming) een absolute must, hoe zou
openStreetMap dergelijke functionaliteit kunnen aanbieden?Stefan de Konink schreef:
> Danny Maas schreef:
> > Kaartverkopers zijn tenslotte ook niet blij met Google, en bedrijven als
> > Teleatlas zullen dat ook niet zijn ten opzichte van OSM.
> > De aanbieders van diensten die gebruik maken van kaarten zullen echter
> > een gat in de lucht springen.
>
> Maar dan wint wel de beste dienst ;) En niet de dienst die toevallig de
> meeste kaarten kan opkopen.
>
>
> Stefan

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
Talk-nl at openstreetmap.org
http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070530/f93574d6/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list