[OSM-talk-nl] A79

Myckel Habets myckel at sdf.lonestar.org
Wed May 30 16:45:21 BST 2007


On Wed, 30 May 2007 00:09:55 +0200
"Rob Aerts" <rob at coolbegin.com> wrote:

> ik dacht dat ik nog iets moest koppelen.. maar als het goed is dan
> laten we het zo ;)
> ja op en af-ritten komen nog wel een keertje

Ik ben dit weekend in Valkenburg aan de Geul aan het mappen geweest (de
treinverbinding Maastricht - Valkenburg is reeds zichtbaar). Ik heb de
afrit van Valkenburg (die vanaf Meerssen, bij de hoge brug, dus niet
die bij Hulsberg) in een tracklog zitten. Ik heb nog veel meer gegevens,
maar momenteel geen tijd om alles in JOSM te tekenen/taggen. Hopelijk
binnenkort.

Myckel
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070530/740f668d/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list