[OSM-talk-nl] Encyclopaedia Brittanica klaagt TomTom aan

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Thu May 31 08:36:40 BST 2007


"Volgens het patent heeft de maker van de gelijknamige encyclopedie het
alleenrecht op het visualiseren van digitale kaarten in de VS."

Dat ze uberhaupt een patent met deze omschrijving toestaan is BELACHELIJK!

Misschien moeten we ook stoppen met de bouw omdat God misschien wel een
patent heeft dat "het alleenrecht op het vormen van de aarde heeft...."

alleenrechten met een dermate ruime omschrijving zouden gewoonweg
verboden moeten worden.

Bas schreef:
> Beste OSM-ers,
>
> Ter info:
> http://automatiseringgids.sdu.nl/ag/nieuws/nieuws/toon_nieuwsbericht.jsp?di=328140
> "Encyclopaedia Brittanica klaagt TomTom en twee andere bedrijven aan 
> i.v.m. vermeende schendingen patenten digitale kaartsystemen"
>
>   


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070531/4732b606/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list