[OSM-talk-nl] Shape files

Martijn van Oosterhout kleptog at gmail.com
Thu May 31 19:38:20 BST 2007


On 5/31/07, Stefan de Konink <skinkie at xs4all.nl> wrote:
> Ik heb van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat toestemming om de
> zone data van het OV te importeren. Nu zit er een regeltje in de
> toestemming waar ik nog een vraag over heb gesteld, maar ik hoop dat,
> dat slaat op de brondata en niet het afgeleide werk.
>
> Nu is de vraag kan iemand mij vertellen hoe we van shape bestanden naar
> OSM gaan?

Cool. Openstreetmap heeft al methodes voor dit. Bijvoorbeeld, alle
kustlijn data was ook in shapefile format. Kijk maar op de wiki, daar
zijn programmas die het gelijk naar OSM format om kunnen zetten.

Met vriendelijke groet,
-- 
Martijn van Oosterhout <kleptog at gmail.com> http://svana.org/kleptog/
More information about the Talk-nl mailing list