[OSM-talk-nl] OSM product: straatnamenregister

Eugene van der Pijll eugene at vanderpijll.nl
Fri Oct 12 13:51:25 BST 2007


Zoran Kovacevic schreef:
> Hmm, is er eigenlijk een relatie tussen straatnaam en plaatsnaam?

Nee :-( De begrenzingen van woonplaatsen (zoals deze gebruikt worden in
adresseringen; bepaald door de gemeenten en de PTT) zitten niet in de
database.

Wel hebben we de beschikking over de grenzen van de bebouwde kom, maar
die zijn onnauwkeurig (Zo zit in de plaats "Den Haag" volgens AND ook
heel Rijswijk, Voorburg, en Leidschendam, maar niet een deel van
Leidschenveen dat onder "Haagoord" valt) en alleen te gebruiken om
"bebouwd gebied" aan te geven.

En: we hebben gemeentegrenzen! Daarmee valt wel wat te doen, want
straatnamen zijn uniek binnen 1 gemeente. (Daarom moeten bij
gemeentelijke herindelingen vaak straten hernoemd worden; toen
Ypenburg bij de gemeente 's-Gravenhage gevoegd werd, waren er
opeens twee "Buizerdlaan"s in Den Haag; eentje is toen hernoemd naar
"Oude Buizerdlaan").

Dus: gegeven een plaatsnaam, kunnen we de bijbehorende gemeente
achterhalen (bijvoorbeeld met data van geonames.org, als het met de
eigen data niet lukt), en dan een straatnamenlijst van de gemeente laten
zien. Dat is een beetje lastig voor de mensen in, pak 'm beet,
Holysloot; dat dorp heeft twee straten, maar in zo'n lijst krijg je alle
straten van Amsterdam te zien...

> En 
> kunnun we segmenteren op NL?

Tuurlijk; de provincie-grenzen zitten er ieder geval in de database, als
de landsgrens er niet al in zit.

Eugene
More information about the Talk-nl mailing list