[OSM-talk-nl] OSM product: straatnamenregister

Martijn van Exel mvexel at gmail.com
Mon Oct 15 13:07:20 BST 2007


Op 15-okt-2007, om 13:33 heeft Zoran Kovacevic het volgende geschreven:

> Martijn van Exel wrote:
>> Die relation heb je als je gemeentegrenzen hebt (en die zitten in
>> OSM, toch?).
>> Het is dan wel een geografische relatie, maar daaruit is eenvoudig
>> een relatietabel te destilleren.
>> Het enige waarmee je dan rekening moet houden is het volgende:
>> * Hoe straatsegmenten toe te wijzen die gemeentegrenzen snijden of
>> raken?
>> * Wegen met dezelfde naam bestaan neem ik aan uit meerdere segmenten,
>> uniek maken dus.
>>
>> Om een dergelijk bestand ook daadwerkelijk waardevol te laten zijn is
>> het daarnaast ook nog belangrijk om na te denken over de schrijfwijze
>> van straatnamen. Er zijn drie 'officiele' conventies:
>> * PTT-schrijfwijze (het meest ingekort, met maximaal 17 posities)
>> * NEN-schrijfwijze (postcodeboek-vorm, maximaal 24 posities)
>> * Officiele schrijfwijze (zoals door raadsbesluit gemeente
>> vastgesteld, maximaal 43 posities).
>>
>> De laatstgenoemde schrijfwijze vind je op de straatnaambordjes en
>> verdient dus de voorkeur voor weergave op een kaart, maar voor
>> integratiedoeleinden kunnen andere formaten worden verlangd.
>
> Kijk dat zijn de interessante weetjes :) Is er oon manier om de 2 
> eerste
> van de laatste af te leiden?

Volgens mij is dat relatief simpel. Beide verkorte schrijfwijzen zijn 
afgeleid van de officiele en de manier waarop NEN wordt afgeleid is 
in elk geval makkelijk te achterhalen. Hoe dat zit voor TPG weet ik 
niet, omdat de toenmalige PTT Post deze verkorting zelfstandig heeft 
verzonnen.

Met de komst van de basisregistraties is trouwens van belang dat de 
basisregistratie Adressen een aangepaste vorm van de BOCO-norm gaat 
gebruiken[1]. In hoeverre dit dan overeenkomt met de 'officiele' 
schrijfwijze weet ik niet, maar op de web site waarnaar wordt 
verwezen staat nog een link naar een uitgebreid onderzoeksrapport 
waarin de basis wordt gelegd voor de beslissing welke conventie te 
gebruiken in BRA. Daaruit wordt vast het 1 en ander duidelijk. Voor 
wie zin heeft om het te lezen...

[1] Zie http://bag.vrom.nl/bag_com/ 
c8e351197d65314ba0ffaebfc6ac3c89.php?tid1=&tid2=&kid=&ds=&o=2

>
> En wat wordt volgens jullie de toepasbaarheid van deze data-dump? 
> Ik heb
> mijn case eerder in de thread genoemd. Nog andere cases?
>
* Zinloze maar wel aansprekende statistische analyses op straatnamen 
(wie heeft er nou niet altijd al willen weten hoeveel gemeentes er 
zijn zonder kerkstraat?)
* AJAX-autocomplete-module voor web forms (vereist een server + een 
script)
Ik denk er straks op de fiets nog wel even over na.

Martijn

More information about the Talk-nl mailing list