[OSM-talk-nl] Gecombineerde node?

Hans Bakker hansmbakker at gmail.com
Mon Oct 15 13:22:56 BST 2007


Is het mogelijk om twee features aan een node toe te kennen? In molen
De Gooyer in Amsterdam zit ook een cafe (Brouwerij het IJ), precies op
dezelfde plek. Of moet je daarvoor gewoon een extra node maken op
dezelfde plek / 1 m ernaast?

Groeten,

Hans
More information about the Talk-nl mailing list