[OSM-talk-nl] Wiki category's maken.

Myckel Habets myckel at sdf.lonestar.org
Thu Oct 18 20:23:16 BST 2007


Ah... Nog iemand uit de omgeving Leiden!

Ik denk dat het misschien eens tijd wordt om nog eens een poging te
wagen om een mapping party hier te organiseren. Naarmate ik langer naar
de kaart van Leiden kijk, hoe meer dingen er niet kloppen. Komende
zondag is er hier weer een LOSC meeting (http://losc.nl/Leiden),
hopelijk kan ik dan wat tijd vrijmaken om wat probleemgebieden uit de
map te halen.

Myckel


On Thu, 18 Oct 2007 12:07:44 +0200
Daniel Paulus <daan at dutch-identity.com> wrote:

> 
> Dat is nu gelukt :).. Alleen hoe zorg ik ervoor dat Leiden onder de L
> komt te staan i.p.v. U?
> Linkje te illustratie:
> http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Category:Users_in_the_Netherlands
> 
> 
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
> 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20071018/0fb59bcc/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list