[OSM-talk-nl] crash Josm met mappaint

Maarten Deen mdeen at xs4all.nl
Fri Oct 19 16:22:08 BST 2007


Bert Muijtstege wrote:
> 
> Nee, mijn eigen probleem dat Josm crashed.
> Had ik maar vreemde kleuren, ik heb alleen maar een mooie dialoogbox.

Ja, dat is opgelost.

Maarten

More information about the Talk-nl mailing list