[OSM-talk-nl] Publicatie GIS Magazine

Martijn van Exel mvexel at gmail.com
Sun Oct 21 22:07:56 BST 2007


Ha allen,

Ik heb weer contact gehad met de hoofdredacteur van GIS Magazine. Hij 
wil graag een artikel publiceren over OSM. Ik heb hem toegezegd dat 
we deze prima publicitaire gelegenheid op de komende Mapping Party 
(volgend weekend, zie de Wiki) zullen bespreken. We kunnen het dan 
hebben over de gewenste insteek, toonzetting e.d. GIS Magazine 
kennende zullen ze het liefst hebben dat wij het goeddeels zelf 
schrijven.

Iedereen die in Nederland professioneel met geografische informatie 
bezig is, leest GIS magazine of heeft er in elk geval toegang toe. 
Een mooi platform dus om eens iets te vertellen over OSM. Ik denk dat 
het algemene verhaal, dat we nu een landsdekkend bestand hebben 
dankzij AND, al wel is doorgedrongen. Wat interessant is om een blik 
op de toekomst te geven: hoe gaat OSM nu verder? Wat voor data willen 
we toevoegen? Wat kunnen we verbeteren aan de AND-data? Allemaal 
vragen waar we het juist komend weekend over gaan hebben. Ik denk dat 
we du makkelijk tot een mooi raamwerk voor een artikel kunnen komen.

Ik zal nog even informeren hoeveel woorden etc. en of er nog bepaalde 
verwachtingen / voorwaarden zijn (diepgang, thema) en neem die mee 
voor volgend weekend.

Ideeën vooraf natuurlijk welkom!

Martijn

More information about the Talk-nl mailing list