[OSM-talk-nl] Unclassified of residential

Maarten Deen mdeen at xs4all.nl
Mon Oct 22 12:05:46 BST 2007


Gert Gremmen wrote:
> Bij het taggen van straten
> in de bebouwde kom gaat de discussie
> nogal eens over of je
> residential of unclassified moet gebruiken.
> 
> Kunnen we gebaseerd op de volgende criteria
> dat niet gedeeltelijk automatisch doen ??
> 
> tag is residential als :
> 
> Straat ligt binnen gemeente
> Straat heeft huisnummers in de AND data
> Straat is korter dan X km
> Straat heeft geen A of N type of fietspad/voetpad enz
> De omgeving is niet als non-residential getagged 

Straat ligt binnen een gebied place:town.

Of een straat buiten de bebouwde kom als residential getagt moet worden 
moet denk ik per straat bezien worden.

Maarten

More information about the Talk-nl mailing list