[OSM-talk-nl] [algorithme gezocht]

Eugene van der Pijll eugene at vanderpijll.nl
Mon Oct 22 23:09:32 BST 2007


Milo van der Linden schreef:
>    Indien de afstandsberekening bedoeld is voor b.v. routeplanning zou ik
>    daarom adviseren om de extra moeite te nemen om de "great circle"
>    berekening door te voeren. Deze is dan automatische bij benadering gelijk
>    aan de GPS afstand.

Ik ben het hier niet mee eens. De meeste grote-cirkel berekeningen gaan
uit van een bolvormige aarde. Helaas is de aarde behoorlijk sterk
vervormd. Ik vermoed dat (zolang je binnen Nederland blijft) de
afwijking in de uitkomst van een gc-berekening t.g.v. de afplatting van
de aarde groter is dan de afwijking in een platte-geometrieberekening na
een conversie naar RD-coordinaten.

Maar voor de meeste toepassingen is zo'n nauwkeurige berekening niet zo
belangrijk. Voor routeplanning is het bv. niet van belang of de kortste
route tussen Middelburg en Groningen 212.4 of 212.6 km is; het
onderlinge verschil tussen twee routes is belangrijker, maar in alle
routes tellen de nauwkeurigheden ongeveer even zwaar.

Gebruik voor een eerste benadering gewoon:

afstand = 111 * sqrt( (lat1-lat2)^2 + 0.38 * (lon1-lon2)^2 )

Dat gaat het snelst.

Eugene
More information about the Talk-nl mailing list