[OSM-talk-nl] Financiën

Zoran Kovacevic zoran at kovacevic.nl
Tue Oct 23 23:00:58 BST 2007


> Nee, ik heb nog niks specifieks voor BE in gedachten... Maar zo hebben 
> wij Belgen ook 1 punt om ons op te richten. Op 't moment heb k nog geen 
> contact met andere Belgen, ma k wil ze toch eens verenigen of zoiets.

organiseer een mapping party!
More information about the Talk-nl mailing list