[OSM-talk-nl] notulen mapping party (was: Financiën)

Martijn van Exel mvexel at gmail.com
Mon Oct 29 12:18:07 GMT 2007


Ik denk inderdaad ook dat dit één van onze grootste troeven is voor de 
korte termijn (2008).
De uitdaging is om die troef te spelen met de beperkte resources die 
we hebben.
Dat kan door aan de ene kant een faciliterende rol te gaan spelen. Een 
high-perf, high-avail tileserver is daarvoor de basis, maar daarop 
bouwen met community building is net zo belangrijk. Dat betekent 
bijvoorbeeld workshops organiseren, potentiële gebruikers helpen waar 
we kunnen, prikkelen met enkele uitgewerkte use cases (tiles voor 
specifieke doelgroepen zoals fietsers) en ze ook actief opzoeken door 
aanwezig te zijn op relevante congressen en beurzen (zoals nluug 25 
jaar, over anderhalve week).

De ruwe notities beschikbaar stellen bergt een zeker risico in zich, 
maar de positieve effecten die het uitlokken van discussie oplevert - 
juist ook met de mensen die er niet bij waren - leek me er toch 
tegenop wegen.

Martijn

Op 29 okt 2007, om 12:55 heeft Zoran Kovacevic het volgende geschreven:

> n.b.: commerciele toepassingen maken is inderdaad wat het project 
> juist
> nog succesvoller zal maken! dat moeten we dus stimuleren en zo veel 
> als
> mogelijk belemmeringen weghalen. zo kwamen we uit op het opzetten van
> een (gesponsorde, snelle) tilesserver. we kunnen dan een vrij
> alternatief voor Google Maps mashups in de markt zetten met 
> openlayers.


More information about the Talk-nl mailing list