[OSM-talk-nl] busbanen taggen

Koos van den Hout koos at kzdoos.xs4all.nl
Wed Apr 2 21:26:40 BST 2008


Ik vroeg me ook af hoe het zat met busbanen, en dat bleken exact
dezelfde te zijn als Armijn eerder in
http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/2008-January/004216.html
noemde: die in de Uithof, uit de AND import blijkbaar als voetgangersgebied
overgenomen.

Ik heb 'route: bus' maar even overgenomen wat al eerder gebruikt was voor
busbanen in Utrecht-oost en dit overgenomen. Dus wat ik nu doe:

route: bus, highway: unclassified, access: no

voor een busbaan in Utrecht. Op de openstreetmap wiki kon ik niets
"officieels" vinden voor busbanen.

                         Koos

-- 
Koos van den Hout,      PGP keyid DSS/1024 0xF0D7C263 via keyservers
koos at kzdoos.xs4all.nl    or RSA/1024 0xCA845CB5            -?)
Fax +31-30-2817051       Visit the site about books with reviews  /\\
http://idefix.net/~koos/        http://www.virtualbookcase.com/  _\_V
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20080402/8770067b/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list