[OSM-talk-nl] map verfraaien

Koos van den Hout koos at kzdoos.xs4all.nl
Wed Apr 9 10:10:52 BST 2008


Quoting Gert Gremmen who wrote on Wed 2008-04-09 at 09:12:

> Heeft iemand trek om de molendatabase aan te schrijven ?
> Zij hebben gegevens van alle molens in Nederland, Belgie, Duitsland en
> Scandinavie.
> 
> http://www.molendatabase.nl/

Via een molenaar die ik ken (en die de mensen achter de molendatabase wel
kent) heb ik het idee eens in de week gezet daar.

Op het eerste gezicht zal het zo zijn dat nederland geen probleem geeft,
belgie grote kans, rest moeilijk.

                       Koos

-- 
Koos van den Hout,      PGP keyid DSS/1024 0xF0D7C263 via keyservers
koos at kzdoos.xs4all.nl    or RSA/1024 0xCA845CB5
Fax +31-30-2817051             Weather maps from free sources at
http://idefix.net/~koos/             http://weather.idefix.net/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20080409/4a3a8aae/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list