[OSM-talk-nl] map verfraaien

Stefan de Konink skinkie at xs4all.nl
Wed Apr 9 10:54:27 BST 2008


Martijn van Exel schreef:
> Richard,
> Normaal gesproken zou ik het helemaal met je eens zijn. Data bij de  
> bron, ieder zijn expertise. Maar in dit geval ligt het anders. Een  
> database van molens is bijna statisch, en de mutaties die er zijn  
> kunnen door het OSM-volk ook wel worden bijgehouden.
> Een ander punt dat hier speelt en niet in de 'normale' GIS-wereld: het  
> toevoegen van zo'n bestand kan een katalyserende werking hebben; ook  
> al neem je een momentopname, dan nog zal de aanwezigheid van - in dit  
> geval - molens in OSM mensen aansporen om:
> * Meer molens toe te voegen als ze die kennen
> * De omgeving van een molen verder te detailleren.

Een protocolletje maken als:
- mirror de aangeboden bron data (zorgt voor data behoud)
- publiceer de data (zorgt voor toegankelijkheid)


...maar goed nu krijgen we een hele boel 'points of interest' hoe kun je 
in JOSM zeg maar alles uitzetten behalve wegen, of bijvoorbeeld alleen 
molens laten zien?


Stefan
More information about the Talk-nl mailing list