[OSM-talk-nl] nl fietskaart afstanden

Martijn van Oosterhout kleptog at gmail.com
Fri Apr 11 21:15:46 BST 2008


2008/4/11 René Affourtit <raffourtit at gmail.com>:
> Oorspronkelijk plan: van alle LF routes de totale lengte bepalen zoals
> die nu in OSM staat om de wiki mee te updaten. Dit gebaseerd op de NL
> uitsnede van geofabrik.
> Verdere gedachte, dan kunnen we misschien gelijk de lengte tussen de
> knooppunten op de fietskaart bepalen. Na wat gepruts lokaal een
> database aan de gang gekregen volgens de instructies van de NL
> tileserver. Misschien makkelijk om op de wiki een stuk te zetten hoe
> de NL fietskaart wordt gemaakt?

Goed idee...

Je had het grotendeels goed. Iets dat je miste is de de patch voor
osm2pgsql voor de fiets kaart is precies het gedeelte dat alle ways in
de relatie samenvoegt tot een item. Dus op de tileserver met de
aangepaste osm2pgsql kan je dit doen:

# select ncn_ref,
to_char(sum(length(transform(way,28992)))/1000,'999.99km') as
"Afstand" from planet_osm_line where ncn_ref like 'LF%' group by
ncn_ref;
 ncn_ref | Afstand
---------+-----------
 LF7a  |   .93km
 LF14  | 132.20km
 LF1   |  91.71km
 LF51  | 115.54km
 LF9   | 186.09km
 LF6   |  25.66km
 LF50  |  5.71km
 LF15  | 232.24km
 LF20  |  98.91km
 LF2   |  71.65km
 LF4   | 175.22km
 LF10  | 268.28km
 LF5   |  16.61km
 LF3   |  46.23km
(14 rows)

Het is wel een eerste scatting. Het zou mij niets verbazen as er wat
dubbel was, want hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen routes met
ncn_ref en wegens met ncn_ref. ik ben op het ogenblik erg in de weer
met osm2pgsql, mijn plan is dat binnenkort iedereen de mogelijkheid
heeft om dit informatie te krijgen.

> Na wat (veel) zoeken:
> Select length(transform(way, 28992)) from planet_osm_lines where osm_id=7267486
> resultaat: 69.9... Okee.

Dit moet beter kunnen, maar ik heb het ook niet kunnen vinden.

> Nu hebben we in de database voor zover ik weet niet meer de originele
> relatie-IDs beschikbaar.

In de aangepaste versie wel, maar ze zijn niet te oderscheiden van
wege. Mijn plan is voor relatie negatieve nummers te gebruiken.

> Volgende probleem wordt dan de link naar mapnik, die zal het weer als
> een veld willen zien. Maar wij willen niet bij ieder segmentje 6km
> hebben staan.

Gelukkig zijn ze in de database niet meer als losse segmentjes maar de
hele route in een keer, dus dit zou geen probleem moeten zijn... In
feite zou het nu als mogelijk moeten zijn, door de layer aan te passen
zoals boven...

Mvg,
-- 
Martijn van Oosterhout <kleptog at gmail.com> http://svana.org/kleptog/
More information about the Talk-nl mailing list