[OSM-talk-nl] OV-map

Martijn van Exel mvexel at gmail.com
Tue Apr 15 10:34:42 BST 2008


Martin,

Sorry, ik veronderstel te veel kennis van de juridische ins en outs 
van het bijdragen aan OSM.
Alle data in OpenStreetMap is – voorlopig nog – beschikbaar onder de 
Creative Commons 'Attribution-Share Alike 2.0 Generic' licentie.
Heel in het kort komt dat erop neer dat de data vrij beschikbaar is 
voor zowel niet-commerciële als commerciële toepassingen, mits je:
* De bron vermeldt
* Het resulterende product volgens dezelfde licentie beschikbaar stelt.

Lees ook http://wiki.openstreetmap.org/index.php/OpenStreetMap_License

Als je data bijdraagt aan OpenStreetMap ga je er, als individuele 
gebruiker, mee akkoord dat jouw contributies onder deze voorwaarden 
voor iedereen beschikbaar zijn. Dat doe je als je een user account 
aanmaakt. Als jouw contributie echter 'gebruik maakt' van bronnen - 
zoals in dit geval - moeten die bronnen ook expliciet te kennen geven 
dat zij hiermee akkoord zijn. Hierover moet duidelijkheid ontstaan, om 
te voorkomen dat we in juridische conflicten terecht komen met 
rechthebbenden die hun data tegenkomen in OpenStreetMap of een daarvan 
afgeleid produkt, zonder dat ze ooit toestemming hebben gegeven voor 
verspreiding. Dat het 'op internet staat' betekent nog niet dat we het 
in OpenStreetMap mogen gebruiken. Zo mag je bijvoorbeeld ook geen 
gegevens (geometrie of zelfs namen) van bijvoorbeeld Google Maps 
'kopiëren' in OpenStreetMap.

Ik hoop dat de context van mijn vragen nu wat duidelijker is.

Groeten,
-- 
martijn van exel -+- mvexel at gmail.com -+- http://www.schaaltreinen.nl/

Op 15 apr 2008, om 10:43 heeft M.J. Bartelds het volgende geschreven:
> Martijn,
>
> De bijdrage is op persoonlijke titel, vooraf heb ik wel overleg 
> gehad met de beleidsmedewerker openbaar vervoer het heeft diens fiat.
> Het bestand is een uittreksel van een van mijn werkbestanden bij het 
> Stadsgewest, in beginsel bedoeld als hulp bij beleidsontwikkelling 
> voor VV, RO & EZ enkele werkvelden van het Stadsgewest. Toekomstige 
> ontwikkelingen en enkele "voor algemeen gebruik" minder 
> interressante lijnen zijn er uit gelaten.
> Ik heb wel wat HTM en Cxxn info geraadpleegd maar de bestanden zijn 
> niet van hen afkomstig.
>
> HTM heeft zijn lijnen zelf ook op internet het is dan alleen 
> "raadpleegbaar" op hun site.
> Cxxn heeft op de site alleen de dienstregeling in tijden en 
> haltenamen. De lijnenloop kunt je er nauwelijks uithalen.
> Te downloaden kaarten zijn globaal en vaak van beperkte kwaliteit.
> Of HTM en Cxxn nog apart fiat moeten geven voor opname in OSM weet 
> ik niet en met details "CC-BY-SA" ben ik niet oop de hoogte.
>
> Het Stadsgewest heeft onlangs besloten om GEO data te gaan 
> ontsluiten via het "www".
> Voorlopig echter nog slechts via nog slechts intern voor personeel 
> en medewerkers bij de 9 gemeenten van het Stadsgewest.
> Het gaat dan veelal om beperkte kaarten die op een specifiek project 
> gericht zijn.
>
> De wil is uitgesproken om ook een volgende stap naar volledige 
> ontsluiting over te gaan, een tijdsplanning is er nog niet.
> Een mooi voorbeeld hoe het kan is het GeoWerb van de provincie Zeeland
> http://zldims.zeeland.nl/geoweb/Map.aspx
>
> Aangezien de ontwikkeling langs officiele wegen vaak veel te traag 
> gaan lijkt het zinvol om een project als OSM op deze wijze te 
> ondersteunen.
> Ik hoop je vraagen voldoende beantwoord te hebben,
>
> mvg
> Martin Bartelds
>
>
>
>
> > From: mvexel at gmail.com
> > To: talk-nl at openstreetmap.org
> > Date: Tue, 15 Apr 2008 08:51:01 +0200
> > Subject: Re: [OSM-talk-nl] OV-map
> >
> > Martin,
> >
> > Een ontzettend mooie bijdrage! Je noemt enige bronnen waaruit je put
> > voor dit materiaal (Connexxion, het Stadsgewest), maar ik mis een
> > verklaring dat deze ook akkoord zijn met de opname in OSM onder CC- 
> BY-
> > SA. Is dit inderdaad het geval? Is deze bijdrage op persoonlijke 
> titel
> > of namens het Stadsgewest?
> >
> > Groeten,
> > Martijn
> > --
> > martijn van exel -+- mvexel at gmail.com -+- http://www.schaaltreinen.nl/
> >
> > Op 14 apr 2008, om 12:43 heeft M.J. Bartelds het volgende 
> geschreven:
> > >
> > > Gert,
> > >
> > > Een eerste mailtje van ondergetekende en als jullie er wat aan
> > > hebben een bijdrage voor OV-map.
> > >
> > > Sinds enige tijd ben ik op zoek naar info over GPS en vooral "vrij
> > > GIS/GPS kaart materiaal" daarbij stuitte ik o.a. op 
> "openstreetmap..."
> > > De doelstelling om kaartmateriaal op een dergelijke manier vrij 
> voor
> > > een ieder beschikbaar te stellen lijkt mij bijzonder goed.
> > > Veelal moet je je alle slagen in het rond zoeken om info te vinden
> > > en als je digitale GEO info kan vinden is het veelal "te duur" 
> en/of
> > > gebonden aan gebruiksvoorwaarden.
> > >
> > > Ik ben werkzaam als GIS medewerker bij het Stadsgewest Haaglanden,
> > > aangezien ik nu fulltime achter het beeldscherm zit zie ik het 
> niet
> > > zitten om in m'n vrije tijd ook nog eens bijdragen te leveren 
> aan de
> > > opbouw van OSM.
> > > Maar naar aanleiding van mail die ik de afgelopen weken heb zien
> > > passeren hoop ik met het meegestuuurde "OV-net" file toch een
> > > bijdrage te leveren.
> > > In het "Haagse" OV-net zullen in het weekend van 26/27 april 
> eental
> > > wijzigingen plaatsvinden wegens de ingebruikname van het OV-
> > > knooppunt "Leyenburg".
> > > Het bestand is actueel [deels m.i.v. 27042008] voor de
> > > dienstregeling 2008 tot 13 12 2008.
> > > De buslijnen zijn voor zover mogelijk gebaseerd op het NWB, bij
> > > ontbreken van NWB elementen in zelf gedigitaliseerd
> > > De lijnen die geheel binnen het werkgebied van het Stadsgewest
> > > Haaglanden lopen, zijn wat mij betreft met 99% nauwkeurig, de 
> lijnen
> > > die het gebied uitrijden zijn correct voorzover er informatie
> > > voorhanden was. [veelal van de Cxxn site/kaarten afkomstig]
> > > Het rail netwerk is, bij gebrek aan orgineel materiaal, geheel
> > > eigenwerk.
> > > Beperkte meta informatie is bijgesloten, als je nog vragen hebt 
> hoor
> > > ik het wel.
> > >
> > > Een halten bestand kan ik nu niet meezenden, voor het interne
> > > project "toegankelijkheid OV" is er wel een inventarisatie 
> gemaakt,
> > > daar zitten echter nog zoveel onvolkomenheden in dat ik 
> verstrekking
> > > daarvan niet voor mijn/onze verantwoording kan nemen.
> > >
> > > In het bestand is ook het OV nachtnet ingesloten, hier wordt 
> slechts
> > > op beperkte dagen gereden, mogelijk kun je bij gebruik van het
> > > bestand ook linken naar de HTM/Cxxn site leggen zodat gebruikers 
> de
> > > reis info direct kunnen opvragen.
> > >
> > > Al je wat hebt aan dit bestand kan ik mogelijk tegen het eind van
> > > het jaar een actualisatie voor het volgende jaar leveren.
> > >
> > >
> > >
> > > mvg,
> > > Martin Bartelds
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > Date: Thu, 10 Apr 2008 19:40:42 +0200
> > > From: Administrator at ce-test.info
> > > To: talk-nl at openstreetmap.org
> > > Subject: Re: [OSM-talk-nl] OV-map
> > >
> > > Geen probleem mee, behalve
> > > dan vwb het typewerk.
> > >
> > >
> > > Gert
> > >
> > > Van: talk-nl-bounces at openstreetmap.org namens Cartinus
> > > Verzonden: do 10-4-2008 19:18
> > > Aan: OpenStreetMap NL discussion list
> > > Onderwerp: Re: [OSM-talk-nl] OV-map
> > >
> > > On Thursday 10 April 2008 14:56:19 Gert Gremmen wrote:
> > > > network= lpt/rpt/npt (local-regional-national / public
> > > transport)
> > >
> > > Kunnen we die onduidelijke afkortingen niet beter meteen 
> achterwege
> > > laten en
> > > doen wat Eugene ook voorstelde voor de fietsroutes:
> > > network=local/regional/national
> > > Dat het public transport is blijkt al uit:
> > > route=bus/metro/train/tram/trolley
> > >
> > > Ook meteen:
> > > operator=NS/GVU/Connexion/Veolia/...
> > > noteren lijkt me een kleine moeite.
> > >
> > > --
> > > m.v.g.,
> > > Cartinus
> > >
> > > _______________________________________________
> > > Talk-nl mailing list
> > > Talk-nl at openstreetmap.org
> > > http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
> > >
> > > <
> > > OV_net_27042008_OSM
> > > .pdf
> > > >
> > > <
> > > OV_nachtnet_27042008_OSM
> > > .pdf
> > > 
> ><OVnet_27042008.zip>_______________________________________________
> > > Talk-nl mailing list
> > > Talk-nl at openstreetmap.org
> > > http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Talk-nl mailing list
> > Talk-nl at openstreetmap.org
> > http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl


More information about the Talk-nl mailing list