[OSM-talk-nl] Friese layer op tileserver?

Lambertus osm at na1400.info
Thu Jan 17 12:15:13 GMT 2008


Ben Companjen wrote:
>     Een Friestalige layer zou inhouden dat de render regels voorrang moeten
>     geven op bijv. "name:frl" tags boven andere "name" tags.
> 
> 
> Kleine correctie: de taalcode van Fries is "fy", dus krijg je voor 
> Friese namen "name:fy". Voor Nederland: 
> http://www.openstreetmap.org/api/0.5/node/148324733

Ok, geen 'frl' dus. Ik heb het nog maar even opgezocht in Wikipedia [1]...

ISO 639-1: fy
ISO 639-2(B): fry
ISO 639-3: fry
SIL: fry

Welke standaard gebruikt OSM?


[1] http://nl.wikipedia.org/wiki/Fries_(taal)
More information about the Talk-nl mailing list