[OSM-talk-nl] Friese layer op tileserver?

Martijn van Oosterhout kleptog at gmail.com
Thu Jan 17 12:57:44 GMT 2008


2008/1/17 Lambertus <osm at na1400.info>:
> Is het, in navolging van de recent opgezette Wales OSM map, een leuk
> idee om een Friestalige layer aan de NL tileserver toe te voegen?

Is er al data in in het juiste format? Ik kan het makkelijk opzetten
maar er moet wel data zijn anders zie je het verschil niet...

Mvg,
-- 
Martijn van Oosterhout <kleptog at gmail.com> http://svana.org/kleptog/
More information about the Talk-nl mailing list