[OSM-talk-nl] Openbaarmaking van het Nationaal Wegen Bestand (NWB)

Ante Wessels ante at ffii.org
Mon Jan 21 12:13:44 GMT 2008


On Sunday 20 January 2008 16:40:58 Stefan de Konink wrote:

> Nope, 'hergebruik' is zeg maar de tweede parameter aan het hele WOB
> verhaal. Inzicht krijgen is zeg maar fase 1. Of je het opnieuw aangepast
> mag publiceren is twee. Dat laatste willen we als OSM doen, immers we
> willen data toevoegen aan hen NWB.
>
> Aangezien er al markt partijen met rechtzaken gingen dreigen is de
> overgangstermijn van 2009 gekomen. 

Europese richtlijn lijkt deze datum bepaald te hebben. Vanaf 1 jan 09 is 
exclusiviteit verboden. Dus iedereen kan voor dezelfde prijs dezelfde info 
krijgen. Dat noopt niet tot vrijgave, maar gelukkig hebben ze wel dat pad 
gekozen.

> De fietsersbond met haar routeplanner 
> voor op de fiets nam de korte route door niet als OSM zelf data te
> verzamelen maar bij de staat aan te kloppen. 

Ze werken in opdracht van de provincies, maken gebruik van de licenties die de 
provincies hebben. De WOB speelt geen rol.

Als de fietskaart al buiten de licentie zou vallen, gaat rijkswaterstaat de 
provincies niet voor de rechter brengen. Dan zou bijv Falkplan tegen 
rijkswaterstaat moeten gaan procederen dat rijkswaterstaat met dit niet 
optreden haar contract met Falkplan schendt. Maar omdat Falkplan niet in de 
fietskaarten zit, is er geen schade, en wordt procederen zinloos. 

Overigens is er al in 2000 de beleidslijn naar optimaal gebruik 
overheidsinformatie verschenen (zie het weblog). Deze is verwerkt in de WOB, 
maar naar ik begrijp niet helemaal. Al is er geen juridisch beroep mogelijk 
op de beleidslijn, er is wel een politiek beroep mogelijk. 

Stefan: jij kent de WOB vrij goed, zie jij waar de beleidslijn verder gaat? 
Politiek gezien is dat interessant.

vriendelijke groet,
cordialmente,

Ante
More information about the Talk-nl mailing list