[OSM-talk-nl] online style editor: Nu met zonder layers!

Skywave rjtehpwn at gmail.com
Mon Mar 3 15:00:52 GMT 2008


Is het mogelijk dat het filter om de layer tags er uit te halen een beetje
grof is? Het nieuwe stylesheet bevat regels als:
<Filter>([highway] = 'motorway' or [highway]='motorway_link') and ([bridge]
= 'yes'or [bridge]='true') and [layer]='1'</Filter>
En deze wil de style editor niet weergeven omdat er layers niet zijn
toegestaan. Verder is er geen enkele <layer> aanwezig.

Mvg

Thomas
2008/2/29 Martijn van Oosterhout <kleptog at gmail.com>:

> 2008/2/29 Rob <rob at coolbegin.com>:
> > dit is niet zo eenvoudig als het lijkt (is ander rendering script)
> > maar panman was al bezig met dat idee.. dan moet hij tile rendering doen
> en
> > niet image rendering
>
> Er is natuurlijk geen verschil tussen in output tiles en images. Er
> was wel de vraag of in plaats van een image te laten zien om gewoon
> het via een layer in openlayers te laten zien. Dat vergt wel meer werk
> maar is misschien wel mooier.
>
> Mvg,
> --
> Martijn van Oosterhout <kleptog at gmail.com> http://svana.org/kleptog/
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20080303/217306a0/attachment.html>


More information about the Talk-nl mailing list