[OSM-talk-nl] online style editor: Nu met zonder layers!

Skywave rjtehpwn at gmail.com
Mon Mar 3 15:33:42 GMT 2008


Ik begrijp de veiligheidsoverweging maar als je gewoon in de mapnik
stylesheet wilt sorten op layer in osm data (andere layer dus) zou dat imo
moeten kunnen. Ik heb het dus niet over het   <Layer name=iets> </layer>
gedeelte maar over het gebruik van het woord layer in het andere gedeelte.
Je zou moeten sorten op <layer name=*> en niet op "layer" want dan kun je
dus niet gebruik maken van de layers in de OSM data.

2008/3/3 Rob <rob at coolbegin.com>:

> layers worden bij het weergeven er weer aangeplakt
> dit is uit veiligheidsoverweging gedaan omdat er sql queries in zitten
> ik moet wel zeggen dat je zonder de layers een (belangrijk) stukje
> informatie mist
>
> misschien kan martijn (kleptog) aangeven of de "mapnik" database user
> alleen lees rechten heeft, dan is het weghalen van de layers misschien
> overbodig.
>
> Op 03-03-08 heeft Skywave <rjtehpwn at gmail.com> het volgende geschreven:
>
> > Is het mogelijk dat het filter om de layer tags er uit te halen een
> > beetje grof is? Het nieuwe stylesheet bevat regels als:
> > <Filter>([highway] = 'motorway' or [highway]='motorway_link') and
> > ([bridge] = 'yes'or [bridge]='true') and [layer]='1'</Filter>
> > En deze wil de style editor niet weergeven omdat er layers niet zijn
> > toegestaan. Verder is er geen enkele <layer> aanwezig.
> >
> > Mvg
> >
> > Thomas
> > 2008/2/29 Martijn van Oosterhout <kleptog at gmail.com>:
> >
> > > 2008/2/29 Rob <rob at coolbegin.com>:
> > > > dit is niet zo eenvoudig als het lijkt (is ander rendering script)
> > > > maar panman was al bezig met dat idee.. dan moet hij tile rendering
> > > doen en
> > > > niet image rendering
> > >
> > > Er is natuurlijk geen verschil tussen in output tiles en images. Er
> > > was wel de vraag of in plaats van een image te laten zien om gewoon
> > > het via een layer in openlayers te laten zien. Dat vergt wel meer werk
> > > maar is misschien wel mooier.
> > >
> > > Mvg,
> > > --
> > > Martijn van Oosterhout <kleptog at gmail.com> http://svana.org/kleptog/
> > >
> > > _______________________________________________
> > > Talk-nl mailing list
> > > Talk-nl at openstreetmap.org
> > > http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
> > >
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Talk-nl mailing list
> > Talk-nl at openstreetmap.org
> > http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
> >
> >
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20080303/0c4055f1/attachment.html>


More information about the Talk-nl mailing list