[OSM-talk-nl] online style editor: Nu met zonder layers!

Martijn Pannevis openstreetmap at panman.nl
Mon Mar 3 16:42:17 GMT 2008


Skywave wrote:
> Is het mogelijk dat het filter om de layer tags er uit te halen een 
> beetje grof is? Het nieuwe stylesheet bevat regels als:
> <Filter>([highway] = 'motorway' or [highway]='motorway_link') and 
> ([bridge] = 'yes'or [bridge]='true') and [layer]='1'</Filter>
> En deze wil de style editor niet weergeven omdat er layers niet zijn 
> toegestaan. Verder is er geen enkele <layer> aanwezig.
>
Dat is zeker zo: Hij checkt nu eenvoudigweg of het woord "layer" er in 
voor komt. Jou bovenstaande code is dus geen layer, maar bevat wel dat 
woord, en wordt dus ook geblokt
Wellicht dat ik kan zoeken op <layer maar dan weet ik niet zeker of er 
andere manieren zijn om het te schrijven die wel worden uitgevoerd maar 
niet gefilterd. < layer bv.
Ik zal het even op mijn todo zetten, maar als er mensen idee'en over 
hebben zijn die welkom (een Xpath op layer zou wellicht ook kunnen).
Overigens is er ook een versie zonder de layer restrictie, voor trusted 
users. Die 2 versies moeten meer geintergeerd gaan werken, maar als je 
er behoefte aan hebt kan je daar al wel het passwd van krijgen.
Groeten,
Martijn Pannevis.
More information about the Talk-nl mailing list