[OSM-talk-nl] celldb.org live

Martijn Pannevis openstreetmap at panman.nl
Wed Mar 12 14:22:57 GMT 2008


Hoi!
Niet direct een OSM project, maar volgens mij zeker related: Een tijdje 
geleden ging het hier over een database van Cell ID's.
Elk GSM netwerk bestaat uit cellen, met een uniek ID. Aangezien cellen 
maar een beperkt bereik hebben, zegt de ontvangst van een cel dus iets 
over de plek op de aarde. Om deze vertaalslag te maken, is echter een 
database nodig die cellen naar plekken vertaalt.
Nu zijn er veel toepassingen die zelf zo'n database opzetten.
Ik geloof echter meer in een open-source database, die elke toepassing 
kan gebruiken: Hierdoor wordt de cell-data (bij een afdoende database) 
gemeengoed, en kunnen er betere toepassingen ontwikkeld worden.
Na een aantal mensen hierover gesproken te hebben, hebben wij besloten 
zo'n project op te zetten. Inmiddels is de eerste versie klaar, en staat 
hij online. Het is vooral een API tot een database, waar toepassingen 
celinformatie kunnen opslaan en uitlezen.
De site is te vinden op http://celldb.org/
Daar is ook eenvoudig een API key aan te vragen.
Mijn mailtje hier is vooral om het onder de aandacht te brengen: 
Wellicht zijn er meer mensen hier mee bezig. Als er nuttige overlappen 
zijn met OSM (bij mappen oook cellen tracken?) sta ik daar uiteraard 
zeer voor open. Elke kritiek op de website, functionaliteit, etc, is 
uiteraard zeer welkom.
Groeten,
Martijn Pannevis.

More information about the Talk-nl mailing list