[OSM-talk-nl] bebouwde kom

Gert Gremmen Administrator at ce-test.info
Wed Mar 12 14:30:22 GMT 2008


Goed te zien op de fietskaart van Midden-delfland:

http://tile.openstreetmap.nl/~rubke/fietskaart/index.html?zoom=14&lat=51
.98374&lon=4.24727&layers=B00

In oranje is naar mijn idee de bebouwde kom aangegeven.
Zoals te verwachten valt is de nieuwbouw niet opgenomen.

Als je echter kijkt naar de bebouwde kom van 't Woudt
(10 boerderijen) dan klopt dat niet, vergelijk maar:

http://geo.topf.org/comparison/index.html?mt0=googlehybrid&mt1=tah&lon=4
.2933583&lat=51.9950282&z=16

In licht grijs is het niet storend, maar in Oranje wel !!!!


Hoe gaan we daar mee om. De grenzen komen uit 
AND. Het lijkt allemaal niet perfect te passen bij Map features

Welke verzameling tags hebben we eigenlijk in gebruik voor

Landsgrens 
Gemeentegrens  boudary administrative
Bebouwde kom    boundary civil  of  landuse residential 
Provinciegrens  boundary ....

Wat is de conventie op dit moment ???

Voor steden :


Voor gebieden:Voor dorpen:
Gert

More information about the Talk-nl mailing list