[OSM-talk-nl] Maximumsnelheid.info

Freek freek_osm at vanwal.nl
Fri Mar 21 14:41:01 GMT 2008


On Friday 21 March 2008, Stefan de Konink wrote:
> On Fri, 21 Mar 2008, Thomas wrote:
> > Vandaag stuitte ik op een site van Rijkswaterstaat:
> > http://www.maximumsnelheid.info/ [...]
> Ik zal even een mailtje sturen voor een 'beheerder' wachtwoord :)

Vraag dan wel even expliciet om toestemming voor gebruik in OSM: dat kan zo 
niet:

"Regels ten aanzien van het gebruik van de snelheidsgegevens

De snelheidsgegevens mogen alleen worden gebruikt voor dat doel waarvoor zij 
ter beschikking worden gesteld namelijk: het mogelijk maken dat bestuurders 
van voertuigen worden geïnformeerd over de snelheidslimiet ter plaatse, op 
een wijze die geen gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid, eventueel kan 
het feitelijk gedrag van de bestuurder met medeweten van de bestuurder door 
het in-car systeem worden geregistreerd echter binnen de geldende wetgeving 
(te denken aan de privacy en arbeidsrecht). De gegevens mogen worden 
toegevoegd aan bestaande routenavigatiesystemen, de gegevens mogen niet 
worden gebruikt om navigatiesystemen mee te genereren."

Zie http://www.maximumsnelheid.info/service/downloadnwb.php

-- 
Freek
More information about the Talk-nl mailing list