[OSM-talk-nl] hesjes

Martijn van Exel mvexel at gmail.com
Tue Mar 25 14:51:19 GMT 2008


Hee allen,
Hoe staat het met de hesjes? De wiki ligt stil en ik hoor er niets  
meer over?
Ik had aangeboden om voor max €200,-- risicodragend kapitaal in te  
brengen, maar dat gaat momenteel eventjes niet.
Op de volgende mapping party wil ik graag een hesje aan :)

-- 
martijn van exel -+- mvexel at gmail.com -+- http://www.schaaltreinen.nl/


More information about the Talk-nl mailing list