[OSM-talk-nl] PostgreSQL op tile.openstreetmap.nl

Lambertus osm at na1400.info
Thu Mar 27 14:28:27 GMT 2008


Dank voor de antwoorden. Nu heb ik beide methodes geprobeerd van zowel 
Rob als Martijn maar krijg een authenticatie fout:

$ psql -U mapnik osm
psql: FATAL:  Ident authentication failed for user "mapnik"

$ psql osm -U mapnik
psql: FATAL:  Ident authentication failed for user "mapnik"

Ideeën?
More information about the Talk-nl mailing list