[OSM-talk-nl] poalties

Eugene van der Pijll eugene at vanderpijll.nl
Mon Mar 31 21:15:40 BST 2008


Floris Looijesteijn schreef:
> hoe mappen jullie van die rood-witte paaltjes in het midden van de weg
> die het onmogelijk maken voor auto's om er door te rijden maar wel
> voor fietsers te passeren zijn?

barrier=bollard, zie
http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Proposed_features/barriers .

Of nog liever: klein stukje fietspad; maar alleen als dat overeenkomt
met de werkelijke situatie.

Eugene
More information about the Talk-nl mailing list