[OSM-talk-nl] Parkeren voor vergunninghouders

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at skolelinux.no
Fri May 23 11:09:39 BST 2008


Hai allemaal,

deze week begonnen met mappen (centrum van Sittard is nu bijna volledig :) 
en heb een vraag:

welke tag geef je aan een parking mee als die enkel toegankelijk is voor 
vergunninghouders?
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20080523/49cc3846/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list