[OSM-talk-nl] Parkeren voor vergunninghouders

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at skolelinux.no
Fri May 23 15:43:19 BST 2008


On Friday 23 May 2008, Cartinus wrote:
> On Friday 23 May 2008 12:09:39 cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> > welke tag geef je aan een parking mee als die enkel toegankelijk is
> > voor vergunninghouders?
>
> Ik zou amenity=parking access=private gebruiken.

http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Nl:Map_Features geeft aan dat 
access=private voor privegebied is.
Aangezien dit wel gewoon openbare ruimte is lijkt me dat verkeerd (bv. van 
toepassing op het kerkplein rond de petruskerk in sittard).

P.S. voor de duidelijkheid verkeersbord dat er staat is nummer 9 op    
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verkeersborden_-_Serie_E:_Parkeren_en_stilstaan
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20080523/fc4db14f/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list