[OSM-talk-nl] Parkeren voor vergunninghouders

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at skolelinux.no
Fri May 23 18:04:12 BST 2008


On Friday 23 May 2008, Freek wrote:
> On Friday 23 May 2008, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> > On Friday 23 May 2008, Cartinus wrote:
> > > On Friday 23 May 2008 12:09:39 cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> > > > welke tag geef je aan een parking mee als die enkel toegankelijk is
> > > > voor vergunninghouders?
> > >
> > > Ik zou amenity=parking access=private gebruiken.
>
> Ik ook, maar...
>
> > http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Nl:Map_Features geeft aan dat
> > access=private voor privegebied is.
> > Aangezien dit wel gewoon openbare ruimte is lijkt me dat verkeerd (bv.
> > van toepassing op het kerkplein rond de petruskerk in sittard).
>
> ... daar heb je natuurlijk wel enigzins gelijk in. Volgens mij is er nog
> niks voor bedacht, dus je zou zelf wat kunnen bedenken als je wil.

dan stel ik voor "access=license"

Wat is de procedure voor nieuwe tags? Beginnen gebruiken en wiki aanpassen, 
of is er een formele procedure die gevolgd moet worden?
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20080523/bf35f721/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list