[OSM-talk-nl] Parkeren voor vergunninghouders

Cartinus cartinus at xs4all.nl
Fri May 23 19:51:41 BST 2008


On Friday 23 May 2008 16:43:19 cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Nl:Map_Features geeft aan dat
> access=private voor privegebied is.
> Aangezien dit wel gewoon openbare ruimte is lijkt me dat verkeerd (bv. van
> toepassing op het kerkplein rond de petruskerk in sittard).

Volgens mij is daar in de vertaling wat extra toegevoegd wat de betekenis 
enigszins heeft veranderd.

In het Engels [1]:
'private' means access is restricted to the landowner.

In het Nederlands [2]:
'private' betekent privégebied, alleen toegankelijk voor de eigenaar.

Staatsbosbeheer is bijvoorbeeld een grote landeigenaar in Nederland, toch 
zullen weinig mensen de bossen van Staatsbosbeheer als privégebied 
beschrijven. Zo'n breed bospad met een houten balk aan het begin en een 
bordje "vrije wandeling op wegen en paden" is volgens hoe ik de Engelstalige 
wikipagina lees dan ook: highway=track / access=private / foot=permissive
Volgens de Nederlandstalige wikipagina wordt het dan: highway=track / 
access=no / foot=permissive Alleen betekent dit laatste dat ook de bosbouwers 
met hun machinerie het bos niet meer in mogen.

On Friday 23 May 2008 19:26:59 Freek wrote:
> On Friday 23 May 2008, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> > Wat is de procedure voor nieuwe tags? Beginnen gebruiken en wiki
> > aanpassen, of is er een formele procedure die gevolgd moet worden?
>
> Zie hier:
> http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Proposed_features
>
> Maar als je geen zin hebt om een proposal te schrijven kan je tags ook
> gewoon gebruiken en later zien wat je er mee doet ;-)

Voor je een compleet voorstel schrijft op de Engelstalige mailinglijst eens 
informeren wat anderen van een evt. nieuwe tag vinden kan ook geen kwaad. Er 
zijn daar meer mensen dan op deze Nederlandse lijst.

access=license is mijnsinziens overigens een goed idee. Ik zou dat ook op 
andere plaatsen kunnen gebruiken. (De weg langs het spoor tussen Soestduinen 
en de achterkant  van de dierentuin in Amersfoort bijvoorbeeld.)

Als je echter met bestaande tags wil werken zijn access=private/destination de 
enige tags die aangeven dat iets bruikbaar is voor een beperkte groep. 
access=no geeft aan dat niemand er gebruik van mag maken en 
access=yes/public/permissive geven allemaal aan dat iedereen het mag. 
access=destination is duidelijk niet wat je zoekt, dus blijft access=private 
over als de minst slechte keus.

[1] http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Map_Features#Restrictions
[2]http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Nl:Map_Features#Toegangsrechten_of_toegangsbeperking_.28Restrictions.29

-- 
m.v.g.,
Cartinus
More information about the Talk-nl mailing list