[OSM-talk-nl] Bedankt ;)

Stefan de Konink skinkie at xs4all.nl
Sat May 24 11:33:58 BST 2008


> Uit naar aanleiding hiervan geanalyseerde openbaar toegankelijke
> datasets, is gebleken dat deze wat betreft geometrie dusdanig afweken
> van het NWB, dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het NWB hiervoor als
> bron gediend heeft.

;) Ik wil iedereen bedanken die mee heeft geholpen aan de obfuscation van
de OSM data set ;)


Ik ga straks even een blog stukje schrijven over RWS en neem dan ook even
dat oude linkje mee :) Overigens licentie technisch >: )


Als iemand binnen RWS onze data publiceert en daar NWB aanpassingen bij
heeft gedaan om de data up to date te brengen... zou CC Atribution dan
niet het NWB in CC Attribution hebben getrokken?Stefan


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: KST118572.pdf
Type: application/pdf
Size: 12347 bytes
Desc: KST118572.pdf
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20080524/8caeb215/attachment.pdf>


More information about the Talk-nl mailing list