[OSM-talk-nl] friese tileserver

Cartinus cartinus at xs4all.nl
Thu May 29 23:07:41 BST 2008


On Thursday 29 May 2008 23:34:31 Martijn van Oosterhout wrote:
> heb je een voorbeeld?

http://tile.openstreetmap.nl/?zoom=16&lat=52.07218&lon=5.10864&layers=B000000F

Merwedekanaal is dus niet de naam van dat bedrijventerrein, maar van het 
kanaal dat er langs loopt.

Ik denk niet zozeer dat dit een bug is, maar meer dat er gewoonweg niets 
speciaals is gemaakt voor polygonen met een afwijkende vorm.

-- 
m.v.g.,
Cartinus
More information about the Talk-nl mailing list