[OSM-talk-nl] Contact met KPN gezocht

Jaap-Andre de Hoop j.dehoop at data-assist.nl
Thu Nov 13 11:06:25 GMT 2008


> Is dat niet een schoolboek voorbeeld voor "Viral Marketing"? En hebben  
> wij die niet zelf in gang gezet door op een vrij vroeg moment in een  
> openbare maillijst en middels een publicatie op OpenStreetMap.nl  
> bekendheid aan dit feit te geven?
>   

Ja goed heh, hoe we zo makkelijk de publiciteit kunnen halen met OSM ;-) 
Maar ook goed om duidelijk te maken dat er op open source wel een 
licentie zit. (hmmm strict genomen is dat geloof ik een kromme zin).

Jaap-Andre
More information about the Talk-nl mailing list